Πολιτιστικοί φορείς, μουσεία, ομάδες και ενώσεις πολιτών που δραστηριοποιούνται στην διαφύλαξη, ανάδειξη και προώθηση άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πατήστε πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο για να πλοηγηθείτε στο website του κάθε φορέα.

Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ελλάδας

H Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι η αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της Σύμβασης της UNESCO για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2003) στην Ελλάδα. Πρωταρχικό μέλημα της Διεύθυνσης αποτελεί η συστηματική ενημέρωση των τοπικών κοινοτήτων και του ευρύτερου κοινού για τη Σύμβαση και τις δυνατότητες που παρέχει. Προς αυτή τη κατεύθυνση, το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, φιλοδοξεί να γίνει ένα δημόσιο βήμα για τους ίδιους τους φορείς της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τις κοινότητές τους. Από το βήμα αυτό έχουν την ευκαιρία να αναστοχαστούν για τη συλλογική τους μνήμη και ταυτότητα, αλλά και να μοιραστούν την πολιτισμική εμπειρία τους με το ελληνικό και διεθνές κοινό.

Δiaδrasis-Προστατεύοντας την ανεξερεύνητη πολιτιστική κληρονομιά

H diadrasis έχει στόχο τη διάσωση, διάδοση, ανάδειξη και προστασία της ανεξερεύνητης πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής και άυλης. Η diadrasis, όπως άλλωστε δηλώνει η ίδια η ελληνική συνθέτη λέξη, εκφράζει το ποιοι είμαστε και το πώς δουλεύουμε. Οι διαφορετικές ειδικότητες της κεντρικής ομάδας εργασίας, συντηρητές αρχαιοτήτων, αρχιτέκτονες, ιστορικοί τέχνης, αρχαιολόγοι και διαχειριστές πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για ένα ζωντανό πυρήνα που αλληλοεπιδρά και σχεδιάζει εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις.

CulturePolis

Η CulturePolis στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου βιώσιμης ανάπτυξης και πολιτισμού όπου οι πολίτες θα νοιώθουν ότι έχουν κοινές αναφορές – και ειδικότερα για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια Ευρωπαϊκή πολιτιστική ταυτότητα, που πηγάζουν μέσα από κοινές αξίες, στόχους και δεσμεύσεις για μια δημοκρατική διαδικασία.

Στόχος είναι να λειτουργήσει η CulturePolis ως καταλύτης ώστε οι παραπάνω δεσμοί να ενδυναμωθούν με σεβασμό στην έννοια της βιωσιμότητας παντού και στις ιδιαίτερες πολιτιστικές ταυτότητες των πολιτών. Στον ενιαίο αυτό χώρο θα υπάρχει ανεκτικότητα μεταξύ των πολιτισμών, που μπορεί να προκληθεί από τις διαφορές μεταξύ των φυλών, των γλωσσών, των θρησκειών κ.ά. Το όραμα αυτό επεκτείνεται και ενισχύεται αγκαλιάζοντας όλους τους γειτονικούς λαούς και χώρες μεταλαμπαδεύοντας τις ίδιες αξίες και στόχους.

Πλέγμα

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “Πλέγμα” ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2014.  Με έδρα τη Σκόπελο, αναπτύσσει ένα πλέγμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, προσβάσιμων από όλες τις ομάδες πληθυσμού, μακριά από ηλικιακούς, μορφωτικούς, γεωγραφικούς, φυλετικούς και θρησκευτικούς περιορισμούς, μέσω των οποίων ενδυναμώνεται η πολιτιστική πολιτική σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.  Στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη του κοινού των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στα πολιτιστικά δρώμενα και την κοινωνική ζωή, η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασιών, η δημιουργία πολιτιστικών δικτύων, καθώς και η ανταλλαγή γνώσεων και η διαρκής επιμόρφωση των πολιτιστικών διαχειριστών.

Περίπατος-Δίαυλος Πολιτισμού

O πeripatos είναι μία εταιρεία πολιτισμού, που αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα την πολιτιστική κληρονομιά, την κοινωνία και τη βιωσιμότητα. Μέσα από δράσεις που αφορούν στη διαφύλαξη, συντήρηση και ανάδειξη του πολιτισμού, έχει στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου στα πολιτιστικά αγαθά και δρώμενα.

The Heritage Management Organization

The Heritage Management Organization (HERITΛGE) was established in November 2008 with the goal of enabling key heritage managers, through targeted training, to independently transform heritage assets from decaying objects of study to dynamic sources of learning, community identity and economic development.

The Heritage Management Organization trains professionals in the management of heritage sites, independently of project specifics. Training practitioners in the essential skills and best practices which define heritage management is at the heart of the HERITΛGE mission.

Since its founding HERITΛGE has trained hundreds of individuals and organizations in more than 50 countries and is now on course to impact a quarter of global heritage hotspots by the year 2025.

Ethnofest

Το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας, που διοργανώνεται κάθε Νοέμβριο, προβάλλει τις καλύτερες εθνογραφικές ταινίες της παγκόσμιας παραγωγής, δηλαδή μικρού, μεσαίου και μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος, τα οποία προκύπτουν από την έρευνα επιστημόνων της οπτικής ανθρωπολογίας ή συγγενών κλάδων. Διοργανώνει, επίσης, q&a’s με τους σκηνοθέτες, ημερίδες με ακαδημαϊκούς και καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, καθώς και εργαστήρια για φοιτητές της κοινωνικής ανθρωπολογίας και των άλλων κοινωνικών επιστημών.

Tribalingual

Tribalingual lets you explore undiscovered languages, cultures and traditions, through online experiences, workshops, books and more. There are 196 countries in the world, around 7000 languages spoken and countless different traditions practised. Tribalingual was set up to bring the world together and to propagate the world’s intangible cultural heritage.